KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ O NEJZAMILOVANĚJŠÍ VÝROBEK SE ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA

5. 5. 2020

Nakoupit si své zamilované ovoce, čerstvou zeleninu, křupavé pečivo či  třeba bio vejce od místních pěstitelů je zase o trochu snazší díky znovuotevřeným farmářským trhům. Jak ale zařídit, aby celý nákup nepodlehl újmě při převozu domů? Ti zkušenější už vědí, že na farmářský trh je nutná správná a stylová výbava! Kromě peněženky se totiž neobejdete bez dobrého nákupního košíku, díky kterému budete mít nakoupené zboží hezky pohromadě.

A právě o takový košík můžete celý květen s Regionální potravinou soutěžit. Stačí nám na facebookovém profilu Regionální potraviny, formou zprávy nebo komentářem k příspěvku, zaslat svou fotografii nejzamilovanějšího výrobku oceněného značkou Regionální potravina. Ve hře je 10 košů! Soutěž probíhá od 5. 5. do 31. 5. 2020.

Těšíme se na všechny soutěžní fotografie!

Úplná pravidla „Květnová soutěž o nejzamilovanější výrobek se značkou Regionální potravina“

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

 2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce Regionální potravina v termínu od 5. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (včetně).

 3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.  

Vložením komentáře s vlastnoručně pořázenou fotkou k soutěžnímu příspěvku nebo zasláním soukromé zprávy s vlastnoručně pořízenou fotografií na portále Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže

Soutěžící se soutěže účastní vložením komentáře s vlastnoručně pořízenou fotografií výrobku k soutěžnímu příspěvku případně zasláním soukromé zprávy s vlastnoručně pořízenou fotografií na téma „Můj nejzamilovanější výrobek oceněný značkou Regionální potravina. Po skončení soutěže bude odbornou porotou vybráno 10 výherců, kteří řádně, včas a správně splnili pravidla soutěže. Tito výherci budou kontaktováni prostřednictvím komentáře u soutěže (případně soukromou zprávou) a vyzváni k zaslání údajů k předání výhry.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je zelený skládací nákupní koš s logem Regionální potraviny o objemu 23 litrů a s nosností 20 kg. Je vyroben z prvotřídní syntetické tkaniny a odolného aluminiového profilu.

Počet výher je omezen. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce prostřednictvím odpovědí v komentáři pod soutěžním příspěvkem (případně soukromou zprávou) s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže. 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že údaje (jméno a fotografie) vložené k soutěžnímu příspěvku budou na facebookovém profilu Regionální potraviny zveřejněny a není možné je později odstranit.

8. Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící se soutěže zúčastňuje zcela dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

 8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku. 

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

Datum vydání podmínek: 4. 5. 2020

Mapa webu

Copyright 2015-2018 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.