Facebook  Youtube
Regionální potravina

PEČENÍ NA NEDĚLI: SOUTĚŽ S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU o kuchařku

7. 10. 2022

Tradičně v kampani značky Regionální potravina nechybí ani pořad Pečení na neděli. Tentokrát na Vás v 10 dílech čeká 10 lokáních výrobců s jejich Regionálními výrobky. Pořadem Vás každé nedělní ráno od 08:10 na ČT1 provede opět paní Buriánová, vítězka první řady soutěže Peče celá země! 

A protože paní Burianová představila novou kuchařku Jihomoravský krajáč, která je plná receptů a rad o pečení, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž o 1 x 6 kuchařek. A jak se zapojit do soutěže? Stačí pozorně sledovat pořad Pečení na neděli - každou neděli od 9.10. - 11.12.2022 a správně odpovědět na soutěžní otázku, která se na facebookovém profilu Regionální potravina objeví vždy v sobotu odpoledne před vysíláním konrétního dílu. 

Úplná pravidla soutěže „Pečení na neděli: Soutěž s Regionální potravinou

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce organizátora od 9. 10. 2022 do 15. 12.2022 včetně.

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Okamžikem vložení soutěžní odpovědi do komentáře soutěžního příspěvku (otázky) na portále Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat. Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Účastník soutěže vloží komentář s odpovědí na otázku k soutěžnímu příspěvku uveřejněného organizátorem. Každý soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do soutěže vložit maximálně jeden soutěžní komentář s jedinou správnou odpovědí na každou z deseti, postupně publikovaných soutěžních otázek. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní komentář či uvede více odpovědí na soutěžní otázky, bude ze soutěže vyřazen.

Úkolem soutěžícího je prostřednictvím soutěžního komentáře odpovědět na soutěžní otázku, publikovanou na facebookovém profilu Regionální potravina v sobotu odpoledne, před nedělním vysíláním pořadu Pečení na neděli. Soutěžící se může účastnit ve všech deseti případech nebo i pouze v jednom případě.

Vylosování výherců proběhne formou přiřazení náhodného čísla (funkce „RANDBETWEEN“ a následného seřazení od nejmenšího po největší číslo – 2 x 3 soutěžní příspěvky s nejnižšími přiřazenými čísly se stávají výherci). Losování proběhne po zveřejnění desaté soutěžní otázky, kdy bude vylosováno 6 výherců ze všech 10 kol soutěže.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je 1x kniha Jihomoravský krajáč

Výhru obdrží 1 výherce, který řádně, včas a správně odpoví na danou soutěžní otázku. Počet výher je omezen. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru za jednu správnou odpověď v každé otázce.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce, prostřednictvím odpovědí v komentáři pod soutěžním příspěvkem, s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení 10. soutěžního kola. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.

  • V této soutěži jsou zpracovávány osobní údaje výherců, a to výlučně v přísném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Podrobné Informace o zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce

Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 48133981 DIČ CZ48133981, Kontaktní e-mail: gdpr@szif.cz,

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Filip Sova, LL.M. Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 Email: poverenec@szif.cz Datová schránka: jn2aiqd

Rozsah zpracovávaných údajů

Výherci základních, týdenních, týmových a hlavních výher: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, E-mail, případně další údaje obsažené na herní kartě. Ostatní účastníci: telefonní číslo a e-mail.

Účely zpracování

Organizace této spotřebitelské akce

Zasílání upozornění na další organizované soutěže

Právní základ pro zpracování

Plnění závazku pořadatele (tj. řádné uspořádání této soutěže) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení, v celém rozsahu zpracovávaných údajů; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, § 7., odst. 3 (zaslání upozornění na další ročníky této soutěže, tj. obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb správce – telefonní číslo a e-mail)

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Údaje výherců: po dobu danou obecně závaznými předpisy, zejm. o účetnictví a archivaci. Telefonní číslo a e-mail: do doby zahájení dalších dvou ročníků soutěže. Obrazové a zvukové záznamy budou uchovány po dobu dvou let od skončení soutěže.

Poučení subjektu údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této spotřebitelské akce. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.   Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování z důvodů stanovených Nařízením a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit písemně dopisem, datovou schránkou nebo Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku.

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 7. 10. 2022

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2023 Regionální potravina

www.szif.cz

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1
IČ: 48133981, tel: +420 222 871 556

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.