Facebook  Youtube
Regionální potravina

Soutěž "Štědrovečerní tabule s Regionální potravinou"

20. 12. 2018

Úplná pravidla soutěže „Štědrovečerní tabule s Regionální potravinou“

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

 2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce organizátora od 24. 12. 2018 do 31. 12. 2018 (včetně).

 3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.  

Okamžikem vložení soutěžního příspěvku s fotografií na svou uživatelskou timeline s popisem příspěvku (fotografie) @Regionální potravina se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že vloží soutěžní příspěvek s fotografií své štědrovečerní tabule na svou uživatelskou timeline s popisem příspěvku (fotografie) s označením stránky @Regionální potravina. Každý soutěžící může vložit maximálně jeden soutěžní příspěvek s jednou fotografií. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní příspěvek či příspěvek nebude obsahovat fotografii připravené štědrovečerní tabule, bude ze soutěže vyřazen.

Úkolem soutěžícího je prostřednictvím svého facebookového profilu vložit na svou uživatelskou timeline fotografii s popisem příspěvku (fotografie) s označením stránky @Regionální potravina. Na fotografii musí být prostřeno ke štědrovečerní tabuli.

Účastníkem je každý soutěžící, který do 31. 12. 2018 do 23:00 vloží soutěžní příspěvek, splňující výše uvedená kritéria.

Vyhodnocení soutěže proběhne do 15. 1. 2019.

 5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou luxusní bloky s příběhy výrobců Regionálních potravin.

Výhru obdrží maximálně 10 prvních soutěžících, kteří po dobu trvání soutěže od od 24. 12. 2018 do 31. 12. 2018 (23:00) vloží soutěžní příspěvek splňující výše uvedená kritéria.

Počet výher je omezen na 10 ks.

Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru za svou soutěžní fotografie.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce prostřednictvím odpovědí v komentáři k soutěžní fotografii s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to do 14 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících.

 8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní příspěvky (fotografie) mohou být organizátorem soutěže dále bezplatně používány v propagačních materiálech bez souhlasu soutěžícího.

Soutěžní příspěvky (fotografie) nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto příspěvky budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku. 

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 20. 12. 2018

Mapa webu

Copyright 2015-2021 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.