SOUTĚŽTE S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU 2020

7. 2. 2020

Venku zataženo a lezavo a do jara ještě pořádný kus zbývá. Ideální doba na to trochu zvolnit tempo, schovat se před nepříznivým počasím do kuchyně a něco dobrého si uvařit z kvalitních potravin. A abyste mohli mít všechny své oblíbené recepty krásně pohromadě, připravili jsme si pro vás soutěž o stylový Receptník. Vzpomínáte? Měla ho snad každá maminka a babička. Dědil se z generace na generaci. Provoněný kořením, sem tam mastný flíček, ohnuté rohy, vlepené obrázky… Soutěžit o tento sešitek v retro designu můžete na facebookové stránce Regionální potraviny od pátku 7. 2. 2020 do neděle 9. 2. 2020. Těšíme se na všechny naše soutěžící!

Úplná pravidla „Soutěžte s Regionální potravinou 2020“

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

 2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce Regionální potravina v termínu od 7. 2. 2020 do 9. 2. 2020 (včetně).

 3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.  

Okamžikem vložení soutěžní odpovědi do komentáře soutěžního příspěvku (otázky) na portále Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že vloží soutěžní komentář s odpovědí na soutěžní otázku soutěžního příspěvku uveřejněného organizátorem. Každý soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do soutěže vložit maximálně jeden soutěžní komentář s jedinou odpovědí na soutěžní otázku zveřejněnou na facebookovém profilu Regionální potravina. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní komentář či uvede více odpovědí na soutěžní otázky, bude ze soutěže vyřazen.

Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele následně vybere 3 výherce, kteří obdrží výhru.

 5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je Receptník, designový sešit na zapisování a archivaci oblíbených receptů.

Po skončení soutěže budou odbornou porotou vybráni tři výherci, kteří řádně, včas a správně odpověděli na soutěžní otázku ve vyhrazeném termínu soutěže. Tito výherci budou kontaktováni prostřednictvím komentáře u soutěže a vyzváni k zaslání údajů k předání výhry.

Počet výher je omezen.

Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru za jednu správnou odpověď.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce, prostřednictvím odpovědí v komentáři pod soutěžním příspěvkem, s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže. 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.

 8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku. 

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 7. 2. 2020

 

Mapa webu

Copyright 2015-2018 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.