Facebook  Youtube
Regionální potravina

Vyhlášení soutěže „Regionální potravina Moravskoslezského kraje“

20. 5. 2011

Celostátní soutěž  s názvem Regionální potravina vyhlásilo Ministerstvo zemědělství a v Moravskoslezském kraji je jejím organizátorem Regionální agrární komora Ostravsko.

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat požadované parametry dle dané metodiky, udělit značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje.

Účel soutěže

Cílem soutěže je představit široké laické i odborné veřejnosti kvalitní potravinářské výrobky prezentující Moravskoslezský kraj a zajistit zviditelnění těchto výrobků. Označení místních výrobků značkou „Regionální potravina“ má sloužit spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci kvalitních a typických regionálních produktů.

Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže se mohou přihlásit výrobci potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků, jejich výrobek je zcela vyroben na území Moravskoslezského kraje a je nejméně ze 70% vyroben z tuzemských surovin. Hlavní surovina musí být ze 100% tuzemského původu.

Podrobnější podmínky účasti v soutěži a její pravidla jsou ke stažení na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, v sekci „Pro výrobce“, v části určené pro Moravskoslezský kraj (Metodika soutěže).

Značka Regionální potravina Moravskoslezského kraje bude udělena v 9 kategoriích:

 1. Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky, včetně těstovin.
 6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Přihlašovací formuláře

Formuláře pro přihlášení jsou ke stažení na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, v sekci „Pro výrobce“, v části určené pro Moravskoslezský kraj.

Formuláře je možno vyzvednout také osobně na adrese: Regionální agrární komora Ostravsko, Horní náměstí 2, 746 01 Opava.

Příjem přihlášek

Přihlášky do soutěže mohou přihlašovatelé zaslat nebo předat osobně nejpozději do 30. 6. 2011 v obálce s označením „REGIONÁLNÍ POTRAVINA“ na adresu: Regionální agrární komora Ostravsko, Horní náměstí 2, 746 01 Opava. Přihlásit se je možno také elektronicky, a to zasláním vyplněných formulářů na e-mailovou adresu oakop@opavacz

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a doložit:

 • přihlašovací formuláře: přílohy A- D
 • kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců
 • fotodokumentaci výrobku
 • používaný obal nebo návrh obalu, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu, jde-li o formu balené potraviny.

Předání vzorků přihlášených výrobků hodnotitelské komisi

Vzorky výrobků dodá přihlašovatel k hodnocení do cukrárny a kavárny LABUŽNÍK, Hlavní třída 1016/63, 708 00 Ostrava-Poruba, a to ve dnech 11. – 12. července 2011, vždy v době od 8:00 do 20:00 hodin. Výrobky s krátkou dobou trvanlivosti je pak možno dodat 13. července 2011 od 6:00 do 8:00 hodin. Kontaktní osobou na místě je p. Marcela Holková (tel. 776 181 759).

Hodnocení výrobků

Zasedání hodnotitelské komise a hodnocení výrobků proběhne dne 13. července 2011.

Vyhlášení výsledků soutěže

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění, které provádí agentura vybraná Ministerstvem zemědělství ČR, bude včas oznámeno. Oceněné výrobky budou prezentovány formou ochutnávek v rámci Moravskoslezského kraje při příležitosti konání významných společenských akcí, dále je pro výrobce připravena účast na výstavě Země živitelka nebo na přehlídce regionálních potravin Regionfest. Bude zajištěna marketingová podpora soutěže i jednotlivých výrobků a výrobců. Certifikát získává výrobek na dobu 4 let.

Další informace

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

S konkrétními dotazy se můžete obrátit na zástupkyni organizátora, Ing. Kateřinu Florianovou na telefonním čísle 725 258 163 nebo na e-mailu katerinaflorianova@kv-advisorycz.

Mapa webu

Copyright 2015-2020 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.