Facebook  Youtube
Regionální potravina

Regionální potravina je partnerem nové kategorie v soutěži TOP Odpovědná firma 2012

9. 8. 2012

Prestižní soutěž TOP Odpovědná firma 2012 má novou kategorii, která se zaměřuje na přístup prodejců k odpovědnému podnikání. Partnerem ceny Regionální obchodník roku 2012 je značka Regionální potravina a záštitu nad ní převzal ministr zemědělství Petr Bendl.

Titul Regionální obchodník roku 2012 ponese maloobchodní síť, která na základě předloženého projektu nejvíce přesvědčí hodnotící komisi o svém odpovědném přístupu k podnikání. Hodnotit se bude například to, jak obchodní řetězce jednají s dodavateli, přistupují k zaměstnancům, komunikují se zákazníky nebo se věnují společensky přínosným aktivitám v regionech.

Říká se, že český zákazník je citlivý na cenu, naše průzkumy ale ukazují, že alespoň co se týká potravin, zajímá ho také kvalita a původ nabízeného zboží. Vedle akčních nabídek rovněž sleduje, jak se společnost chová ke svým zákazníkům, zaměstnancům i ke svému okolí. Věřím, že dobrými příklady pomůžeme zvyšovat nároky na maloobchodní kulturu,“ říká ministr Petr Bendl.

V těchto dnech mohou zástupci obchodních řetězců předkládat projekty dlouhodobé udržitelnosti svého podnikání se zřetelem na podporu regionu, kde působí. Důraz bude mj. kladen na poměr zastoupení českých dodavatelů lokálních potravin.

V situaci, kdy se zvyšuje poptávka po lokálních potravinách s jasným označením původu, vnímáme odpovědnost podnikání jako příležitost k posílení konkurenceschopnosti, zefektivnění procesů, získání nových zákazníků, posílení pozice na trhu a vybudování oboustranně výhodného vztahu s okolím podniku,“ vysvětluje Pavlína Kaloušová z platformy Byznys pro společnost, která soutěž TOP Odpovědná firma 2012 pořádá.

Odpovědný přístup ke společnosti, místní komunitě, životnímu prostředí, lidským zdrojům, klientům a dodavatelům se stává jedním z ústředních témat všech moderních firem. „Bez ohledu na velikost a předmět podnikání, všechny firmy stále více řeší podobné problémy - potřebují mít dobrou reputaci, najímat a motivovat kvalitní zaměstnance, potřebují budovat důvěru se zákazníky, mít dobré vztahy s dodavateli či snižovat své náklady,“ dodává Kaloušová.

Soutěž je určena pro firemní strategie a projekty, které jsou nebo byly realizovány v letech 2011/2012. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční začátkem listopadu 2012.

 

O Regionální potravině

Značka Regionální potravina patří do kampaně, kterou Ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Jejím smyslem je prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Díky krátkým distribučním cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je také podpora zaměstnanosti v regionech. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

www.regionalnipotravina.cz

O soutěži Top odpovědná firma 2012

Soutěž TOP Odpovědná firma 2012 je nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost. Soutěž oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost, podpořit jeho rozvoj v České republice, ocenit firmy, které jsou leadery v dané oblasti a v širokém měřítku motivovat firmy k zavádění/rozvoji odpovědného a udržitelného byznysu v praxi.

 

Rozhodující je kvalita strategie, inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv velikost firmy nebo výše finanční podpory či investice. Soutěž je určena malým i velkým firmám, které se mohou hlásit do několika strategických a projektových kategorií.

www.topodpovednafirma.cz

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.