Facebook  Youtube
Regionální potravina

Hledáme šikovné výrobce potravin z vašeho okolí! Dejte nám svůj tip a vyhrajte receptník!

14. 4. 2022

S Velkým pátkem jsme vyhlásili velkou pátrací akci! Hledáme šikovné výrobce sýrů a uzenin, mlékaře, pekaře, cukráře, ovocnáře, zelináře a všechny další, kteří se zabývají potravinářskou či  zemědělskou výrobou. A protože krajů je spousta, a dokonalý přehled o tom nejlepším mají vždy místní, rozhodli jsme se tentokrát zapojit do pátrání i Vás!

Jak na to? Stačí nám k příspěvku s touto výzvou na facebookovém profilu Regionální potraviny napsat tip na lokálního výrobce, u kterého rádi nakupujete, a myslíte si, že by si zasloužil ocenění Regionální potravina.  Do příspěvku nám nezapomeňte označit jeho facebookový profil nebo třeba webovou stránku.

Věříme v kvalitu lokálních surovin, inovativní přístup a obnovování tradic! Pomozte nám najít ty nejlepší z nejlepších!

Pěti vylosovaným, jako poděkování, pošleme náš oblíbený receptník v retro designu!

Úplná pravidla soutěže:

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce Regionální potravina od pátka 15. 4. 2022 do čtvrtka 5. 5. 2022 (včetně).

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Okamžikem vložení komentáře k soutěžnímu příspěvku na portále Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Účastník soutěže vloží komentář s tipem na jednoho či více výrobců k příspěvku uveřejněného organizátorem. Odborná porota složena ze zástupců organizátora vylosuje 5 výherců, kteří obdrží výhru v podobě jednoho zápisníku na recepty.

5. Výhry v soutěži

Výhrou je 5x receptník značek kvality.

Výhru obdrží pět výherců, kteří řádně a včas uvedou svůj tip na konkrétního výrobce. Tito výherci budou vylosování a budou kontaktování prostřednictví komentáře s výzvou o zaslání soukromé zprávy s kontaktními údaji pro předání výhry.

Počet výher je omezen. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce, prostřednictvím odpovědí v komentáři pod soutěžním příspěvkem, s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení soutěže.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.

8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku.

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 14. 04. 2022

 

 

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.