Facebook  Youtube
Regionální potravina

Narozeninová soutěž pro Regionální potravinu

7. 5. 2019

U příležitosti letošního jubilea značky Regionální potravina máte možnost soutěžit na našem facebooku o praktické dárky. Pokud máte kreativního ducha, nevájete a rýmujte k 10. narozeninám Regionální potraviny.

 

Úplná pravidla soutěže „NAROZENINOVÉ RÝMY PRO REGIONÁLNÍ POTRAVINU“

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

 2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce organizátora od 7. 5. 2019 do 31. 5. 2019 (včetně).

 3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.  

Okamžikem vložení soutěžního komentáře do komentářů soutěžního příspěvku publikovaného 7. 5. 2019 na portále Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že vloží soutěžní komentář s přáním značce Regionální potravina k letošním 10. narozeninám formou básně alespoň o čtyřech verších do komentářů soutěžního příspěvku uveřejněného organizátorem dne 7. 5. 2019. Každý soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do soutěže vložit maximálně jeden soutěžní komentář. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní komentář, bude ze soutěže vyřazen.

Úkolem soutěžícího je prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem složit báseň minimálně o čtyřech verších s tématikou přání značce Regionální potravina k 10. narozeninám.

Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele vybere 10 výherců, kteří získají praktické dárky od značky Regionální potravina.

 5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou praktické dárky od značky Regionální potravina.

Vybraných 10 soutěžících, kteří řádně, včas a správně vloží soutěžní komentář s přáním značce Regionální potravina k letošním 10. narozeninám formou básně alespoň o čtyřech verších do komentářů soutěžního příspěvku to nejpozději do 31. 5. 2019 (00:00) vyhrává praktické dárky od značky Regionální potravina.

Počet výher je omezen.

Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru za jeden správně uvedený stanovený komentář.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce prostřednictvím odpovědí v komentáři pod hlavním příspěvkem s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže. 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.

 8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku. 

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 7. 5. 2019

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.