Facebook  Youtube
Regionální potravina

Velikonoční soutěž s Regionální potravinou

13. 4. 2017

Velikonoce jsou již za dveřmi a my bychom Vám je rádi zpříjemnili Velikonoční soutěží na facebooku. Velikonoční hody jsou i u Vás jistě plné dobrot, přidejte na svoji timeline fotografii jídla s oceněnou Regionální potravinou, kterou jste použili při jeho přípravě, s popisem @Regionální potravina. Fotografie s nejvyššími počty "like" odměníme. Přečtěte si kompletní pravidla soutěže a neváhejte se zapojit. Výhry pro jarní výlety možná čekají právě na Vás.

Úplná pravidla Velikonoční soutěže s Regionální potravinou

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

 2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce organizátora od 14. 4. 2017 do 18. 4.

2017 (včetně).

 3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.  

Okamžikem vložení soutěžního příspěvku s fotografií na svou uživatelskou timeline s popisem příspěvku (fotografie) @Regionální potravina se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že vloží soutěžní příspěvek s fotografií vytvořeného pokrmu včetně potraviny nebo jejího obalu s označením Regionální potravina, kterou použil při přípravě na svou uživatelskou timeline s popisem příspěvku (fotografie) @Regionální potravina. Každý soutěžící může vložit maximálně jeden soutěžní příspěvek s jednou fotografií. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní příspěvek či příspěvek nebude obsahovat fotografii s viditelným výrobkem s označením Regionální potravina nebo nebude v popisku označena Regionální potravina, bude ze soutěže vyřazen.

Úkolem soutěžícího je prostřednictvím svého facebookového profilu vložit na svou uživatelskou timeline fotografii s popisem příspěvku (fotografie) @Regionální potravina. Na fotografii musí být viditelný připravený pokrm a potravina se značkou Regionální potravina, která byla při přípravě použita.

Vyhrává 5 soutěžících, kteří do 18. 4. 2017 do 23:00 budou mít u dané soutěžní fotografie s označením @Regionální potravina nejvyšší počet like.

Vyhodnocení soutěže proběhne 19. 4. 2017.

 5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou potřeby pro jarní výlety.

Výhru obdrží maximálně 5 soutěžících, kteří po dobu trvání soutěže od 14. 4. 2017 do 18. 4. 2017 (23:00) vloží soutěžní příspěvek s fotografií vytvořeného pokrmu včetně potraviny nebo jejího obalu s označením @Regionální potravina a získají 1. – 5. nejvyšší počet like u své soutěžní fotografie.

Počet výher je omezen.

Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru za 1. – 5. umístění v počtu like u své soutěžní fotografie.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce prostřednictvím odpovědí v komentáři k soutěžní fotografii s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to do 5 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže. 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.

 8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní příspěvky (fotografie) nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku. 

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 13. 4. 2017

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.