Facebook  Youtube
Regionální potravina

Dva výrobky společnosti Farma Kozí Hrádek přišly o značky KLASA a Regionální potravina

17. 4. 2020

Praha březen 2020 – Farmě Kozí Hrádek s.r.o. byly odebrány značka KLASA pro výrobek Ondráš a značka Regionální potravina pro Čerstvé máslo - BIO. Jedním z důvodů k jejich odebrání bylo závažné porušení způsobu zajištění welfare zvířat. Výrobek Ondráš získal značku KLASA v loňském roce, Čerstvé máslo BIO bylo držitelem značky Regionální potravina od roku 2018.

 

Kontrola ze strany Státní veterinární správy (SVS), která se uskutečnila koncem letošního února, zjistila závažná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, zejména nevhodné podmínky chovu skotu a jeho velmi špatný fyzický a psychický stav, dále nedostatky týkající se správného způsobu evidence zvířat, neplnění ohlašovací povinnosti SVS při exportu zvířat, nedodržení podmínek domácí porážky aj.

Na kontrolu výrobků oceněných značkou KLASA a Regionální potravina je kladen velký důraz.                Z pravidelných kontrol dozorových orgánů (Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa) u výrobků oceněných značkou kvality KLASA a Regionální potravina vyplývá, že se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. Pokud dozorová organizace zjistí jakoukoli nesrovnalost, Státní zemědělský intervenční fond situaci okamžitě řeší. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informuje se veřejnost. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

KLASA je prestižní ocenění, které se uděluje jen prověřeným kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Ty musí splňovat platné legislativní požadavky a nadstandardní kvalitativní kritéria. Nároky pro udělení značky jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské legislativní požadavky. Vlastníkem je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Značku Regionální potravina získávají každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Jedná se o produkty vyrobené v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality. Vlastníkem značky je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Při jakýchkoliv pochybnostech o kvalitě výrobků oceněných značkami KLASA nebo Regionální potravina, se mohou spotřebitelé obrátit na infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět je obratem řešen a předán dozorovým orgánům k prošetření.

Lenka Rezková

tisková mluvčí SZIF

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.