Facebook  Youtube
Regionální potravina

Klasáček odměnil dalšího vítěze

4. 8. 2016

Praha 4. 8. 2016

 Soutěžní tým s Klasáčkem ocenil dalšího soutěžícího za výběr kvalitních mléčných výrobků. Dorazil do východočeských Pardubic, kde předal zaslouženou výhru v hodnotě 5.000 Kč paní Haně Macháčkové. Podmínkou účasti byla registrace na webu akademiekvality.cz a zakoupení produktů z mléka označených značkami kvality.

 Druhý soutěžní týden přinesl odměnu paní Haně Macháčkové z Pardubic. Vzhledem k tomu, že měla v lednici minimálně pět kvalitních mléčných výrobků, byla oceněna výhrou v hodnotě 5.000 Kč. Úspěšná účastnice soutěže si konkrétně vybrala multifunkční kuchyňský robot, soupravu pro přípravu sýra a odměrku.

 Cílem osvětové kampaně organizované Státním zemědělským intervenčním fondem je představit spotřebitelům benefity kvalitních potravin a vysvětlit jim význam log s označením Klasa, Český výrobek, Bio nebo Regionální potravina, podle kterých se mohou při nákupu jednoduše orientovat. Hlavním komunikačním prostředkem jsou webové stránky akademiekvality.cz. Letní soutěž „Naše výhry máte v lednici!“ probíhá od 11. 7. do 28. 8. 2016.

 Kdokoliv se chce soutěže ještě zúčastnit, tomu stačí nakoupit mléčné výrobky označené značkami kvality Klasa, Regionální potravina, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou nebo Bio v hodnotě nejméně 100 Kč v rámci jednoho nákupu. Pak už se jen zaregistruje do soutěže na portálu akademiekvality.cz, zašle fotku nakoupených výrobků se soutěžními logy a uschová si účtenku za nákup. V závěru soutěže proběhne slosování a 3 výherci obdrží ledničku plnou kvalitních mléčných výrobků. Veškeré informace k letní soutěži a její pravidla jsou k dispozici na akademiekvality.cz.  

 

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF

  

O značce „Klasa“

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 049 produktů od 216 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

 O značce „Regionální potravina“

Již sedmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z celkem 577 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.

 O značce „BIO Produkt ekologického zemědělství“

Grafický znak BIO (tzv. biozebra), s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002, CZ-BIO-003 nebo CZ-BIO-004 se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ o.p.s.ABCERT AG, organizační složkaBiokont CZ, s.r.o a Bureau Veritas Czech Republic spol. s r.o. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

 O značce „Ekologická produkce“

Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci  je definován v nařízení Rady 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.

 O značce „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“

Značka vznikla v roce2011, aby usnadnila orientaci spotřebitelů v původu zboží, a garantuje maximální možný podíl zapojení domácích výrobců a dodavatelů. Užívání značky "Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR" na potravinářském výrobku povolí prezident PK ČR po předchozím schválení výkonnou radou PK ČR.

 

 

 

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.