Facebook  Youtube
Regionální potravina

Královská klobása přišla o značku Regionální potravina

30. 10. 2018

Tisková zpráva

Rozhodnutí o odebrání značky Regionální potravina

Praha 30. října 2018 Královská klobása, kterou vyrábí společnost Plzák z Plzně s.r.o., přišla o značku Regionální potravina Plzeňského kraje. Důvodem je vyšší obsah látek, které vznikají nesprávným postupem při uzení a mohou být karcinogenní. Oceněný výrobek získal značku Regionální potravina v roce 2014, když zvítězil v kategorii Masné výrobky trvanlivé.

Značka Regionální potravina je prestižní ocenění, které získávají jen kvalitní potravinářské a zemědělské výrobky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, správcem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost. Chtěli bychom spotřebitele ujistit, že na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Dojde-li k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o značku pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Kontrola Státní veterinární správy zjistila, že výrobek Královská klobása obsahoval nadlimitní množství benzo(a)pyrenu a PAH4, které vznikají nesprávným postupem při uzení a mohou být potenciálně karcinogenní.

V případě jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky, ať už se jedná o značku KLASA či Regionální potravina, se mohou spotřebitelé obracet na infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět SZIF obratem řeší a předává dozorovým orgánům k prošetření. Cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.