Facebook  Youtube
Regionální potravina

Regionální potravina slaví 10 let

13. 5. 2019

Tisková zpráva

Praha 13. května 2019 – Značka Regionální potravina má první velké výročí. Za deset let své existence urazila značný kus cesty. Podpořila lokální výrobce, obohatila náš jídelníček a ovlivnila preference spotřebitelů. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina v sobě totiž snoubí kvalitu, výjimečnost, původ surovin a patriotismus.

Krajové speciality vyráběné s úctou k přírodě. I tak by se daly charakterizovat potraviny, které se pyšní logem Regionální potravina. Značku získávají nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Ocenění se udílí na čtyři roky a je určeno pouze pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, často se jedná o rodinné firmy. Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém ze 13 krajů České republiky. Soutěží se v devíti kategoriích, v každé může zvítězit pouze jeden výrobek.

Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Od zrodu značky do dnešních dnů se událo mnoho. Zatímco v roce 2010, kdy soutěž startovala, bylo přihlášeno celkem 927 výrobků od 318 žadatelů, v loňském roce to už bylo za celou ČR 1 495 výrobků a počet přihlášených výrobců se zvýšil na 416. Také soutěžní kategorie doznaly změn, původních šest se rozšířilo na devět. Přehled dnešních soutěžních kategorií je následující:

 

  1. Masné výrobky tepelně opracované
  2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
  3. Sýry včetně tvarohu
  4. Mléčné výrobky ostatní
  5. Pekařské výrobky včetně těstovin
  6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
  7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
  8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
  9. Ostatní

 

Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnotitelské komise, Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu.

Značka pomáhá měnit preference spotřebitelů. Dříve hrála u potravin hlavní roli cena. Dnešní zákazník se hodně zaměřuje na kvalitu a čerstvost. Velký vliv na této změně má šíření osvěty. Lidé se více zajímají o to, co jedí a jaký vliv má strava na jejich zdraví. V současné době si spotřebitelé mohou vybírat z 411 oceněných produktů od 325 výrobců.

Výrobcům pomáhá značka zvyšovat prestiž, odlišit se od konkurence a zviditelnit se, což jim otevírá cestu k novým obchodním příležitostem a k navázání kontaktů s ostatními výrobci. Zároveň jim přináší důvěru zákazníků. Nejedná se pouze o udělení značky, ale o celý program na podporu prodeje potravinářských výrobků, včetně propagačních a mediálních kampaní, prodejních akcí s výrobci, značení v místech prodeje a spolupráce při prezentaci na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích.

Letošní ročník soutěže je na obzoru. Prvním krajem, kde bude hodnotitelská komise vybírat vítěze už tento týden 15. května, je Ústecký. Kompletní přehled termínů, jak budou komise probíhat v jednotlivých krajích, přikládáme k tiskové zprávě. Výrobce informujeme, že jsme v letošním roce pro ulehčení přihlašování připravili přehledné vzory k vyplňování přihlášek pro jednotlivé kategorie. Všechny příklady vyplněných žádostí najdete dle jednotlivých kategorií výrobků v sekci Metodiky a loga.

 

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

 

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.