Facebook  Youtube
Regionální potravina

Semináře pro zájemce o soutěž Regionální potravina 2019

18. 3. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Desátý ročník soutěže Regionální potravina je na obzoru. O značku, která propůjčuje oceněným potravinám punc kvality, výjimečnosti a původu surovin, se už brzo budou ucházet potravináři v jednotlivých krajích. Aby byli zájemci co nejlépe připraveni, pořádá pro ně Státní zemědělský intervenční fond spolu s Ministerstvem zemědělství a dozorovými orgány semináře „Jak správně značit potraviny?“.

Soutěž Regionální potravina má letos své první kulatiny. Klání o „nej“ regionální potraviny v jednotlivých krajích bude probíhat už po desáté. Čas prověřil, že se značce daří a že už na našem trhu zdomácněla. Pokud jste malý nebo střední výrobce potravin a umíte z místních surovin vyrobit kvalitní výrobek, pak se určitě do soutěže Regionální potravina přihlaste. Ve 13 krajích ČR bude porota vybírat vítěze v každé z devíti kategorií. Produkty, které se utkají o ocenění, musí být v daném kraji vyrobeny, a to z místních surovin, jejich podíl je stanoven nejméně na 70 %; hlavní surovina přitom musí být 100% tuzemského původu. Značka se udílí na 4 roky a v současné době ji má 416 výrobků od 330 výrobců. Regionální potravina je projekt Ministerstva zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond značku administruje.

Do soutěže se mohou přihlásit pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Aby byli co nejlépe připraveni, pořádá pro ně Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou 13 seminářů „Jak správně značit potraviny?“. Jejich cílem je předat výrobcům informace k účasti v soutěži, jaké benefity značka přináší, o aktuální legislativě související s potravinářským odvětvím, zejména v otázce pravidel na označování potravin. Dále se dozví, jak má správně vypadat etiketa, dozorové orgány je seznámí s největšími problémy s označováním výrobků a předvedou i praktické příklady. S přednášejícími bude možné konzultovat také konkrétní případy značení jednotlivých výrobků. Chcete-li mít jistotu, nenechte si seminář ujít. První se koná 6. března v Plzni, poslední 16. dubna ve Zlíně. Více informací je k dispozici na www.regionalnipotravina.cz a na přiložené pozvánce. Zájemci mohou posílat přihlášky na adresu: svobodova@foodnet.cz. Seminář je zcela zdarma.

Proč usilovat o značku Regionální potravina? Přispívá k propagaci výrobku a jeho důvěryhodnosti v očích spotřebitelů. Soutěž je doprovázena informační kampaní, která má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich nákupu v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální potravina také další podporu, například prezentaci v propagačních materiálech, účast na výstavě Země živitelka či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích v krajích a podobně. Zároveň je doprovázeno komunikací v tisku, sociálních sítích, televizi a rádiích.

V loňském roce se do soutěže přihlásilo celkem 416 výrobců s 1 495 výrobky, z nichž 112 bylo oceněno.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

 

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.