Facebook  Youtube
Regionální potravina

SOUTĚŽ: HÁDEJ, KDO JSEM???

16. 2. 2022

Únor bílý, pole sílí. Jak lidová pranostika říká, příroda odpočívá a nabírá síly na bohatou úrodu. Odpočiňte si i Vy. Zabalte se do deky a začtěte se do příběhů našich regionálních výrobců… Třeba Vám takový relax vyhraje i něco hezkého do domácnosti! Stačí se zapojit do soutěže HÁDEJ KDO JSEM???

Protože jsou články plné zajímavých informací, rozhodli jsme se Vaši pozornost ověřit 6 soutěžními otázkami. Za správné odpovědi čeká tři z Vás výhra v podobě bezkonkurenčně nejpraktičtějšího nákupního košíku od Regionální potraviny. A jak se do soutěže zapojit?

Stačí pozorně číst články na webu Regionální potravina a správně odpovědět na soutěžní otázku, která se na facebookovém profilu Regionální potravina objeví každý čtvrtek v 11 hodin, a to od 17. 2. do 24. 3. 2022.

Úplná pravidla soutěže „Hádej, kdo jsem???

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce organizátora od 17. 2. 2022 do 31. 3. 2022 do 11. hodin. 

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Okamžikem vložení soutěžní odpovědi do komentáře soutěžního příspěvku (otázky) na portále Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat. Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Účastník soutěže vloží komentář s odpovědí na otázku k soutěžnímu příspěvku uveřejněného organizátorem. Každý soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do soutěže vložit maximálně jeden soutěžní komentář s jedinou správnou odpovědí na každou z šesti postupně publikovaných soutěžních otázek. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní komentář či uvede více odpovědí na soutěžní otázky, bude ze soutěže vyřazen.

Úkolem soutěžícího je prostřednictvím soutěžního komentáře odpovědět na soutěžní otázku publikovanou na facebookovém profilu Regionální potravina do čtvrtka před vyhlášením nové soutěžní otázky. Soutěžící se může účastnit ve všech šesti případech nebo i pouze v jednom případě.

Odborná porota složena ze zástupců organizátora vylosuje za každou soutěžní otázku tři výherce, kteří obdrží výhru v podobě 1 nákupního košíku Regionální potravina.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je 1x nákupní košík Regionální potravina.

Výhru obdrží 3 výherci, kteří řádně, včas a správně odpoví na danou soutěžní otázku a to vždy nejpozději do 11 hodin následujícího čtvrtka od vyhlášení soutěžní otázky. Počet výher je omezen. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru za jednu správnou odpověď v každé otázce.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce prostřednictvím odpovědí v komentáři pod soutěžním příspěvkem s výzvou o uvedení své adresy do soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodu spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.

8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku.

Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Datum vydání podmínek: 16. 02. 2022

 

Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.